เลิกทรมานจากโรคภูมิแพ้ได้แล้ว

ถ้ามีเครื่องควบคุมสภาพบรรยากาศ ลืมเรื่องโรคภูมิแพ้ของลูกไปได้เลย ยืนยันผลทดสอบจาก คณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน
รายละเอียดงานวิจัยดูได้ที่ http://goo.gl/p3PXr
นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับโรคภูมิแพ้ เป็นผลงานร่วมวิจัยกับ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าclip จากอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ อธิบายถึงการป้องกันโรคภูมิแพ้และการป้องกัน COVID-19
นวัตกรรมของคนไทย https://youtu.be/k_x3lp-sy7E

หลักการและเหตุผล


ไรฝุ่นและเชื้อราตัวการหลักของโรคภูมิแพ้


               ในประเทศไทยมากกว่า 98%ของห้องนอนสามารถตรวจพบไรฝุ่นได้ ไรฝุ่นอาศัยในบริเวณที่แสงส่องไม่ถึง ชอบความชื้น ไม่ทนต่อความแห้ง อาศัยขี้ไคล รังแค เป็นอาหาร ส่วนใหญ่ในบ้านเรือนจะอยู่ตาม ที่นอน หมอน เฟอร์นิเจอร์ พรม ผ้าม่าน ตุ๊กตาของเด็กเล่น ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ถ้าอุณหภูมิเหมาะสมที่ 20 ถึง 35 องศา และความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 60 - 90%RH การกำจัดไรฝุ่นเป็นเรื่องที่ยากมากๆ และเราไม่สามารถมองเห็นไรฝุ่นได้ด้วยตาเปล่า ปัจจุบันนิยมกันมากที่สุดคือใช้วิธีการควบคุมไรฝุ่นด้วยการใช้อุปกรณ์เครื่องนอนที่อ้างว่าควบคุมไรฝุ่นได้ แต่ผลการใช้ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่อ้าง อาการของผู้ป่วยไม่ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากไรฝุ่นยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ได้ถูกกำจัดแต่อย่างใด(ไรฝุ่นจะกินราเป็นอาหารและราจะกินมูลไรฝุ่น เรียกว่าอยู่แบบ symbiosis)


                  เทคโนโลยีการกำจัดไรฝุ่นได้จดเป็นสิทธิบัตรแล้ว (เลขที่ประกาศ 116040 วันที่ประกาศ 31/08/2555) ใช้วิธีการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ให้มีค่าคงที่ตลอดเวลาและมีค่าความเที่ยงตรงสูง(+/-2%RH) ซึ่งจะทำให้ไรฝุ่นไม่สามารถดึงน้ำจากอากาศมาเพื่อดำรงชีวิตได้ จากงานวิจัยที่ทำโดย Prof. Dr.Spieksma พบว่าหากความชื้นสัมพัทธ์มีค่าน้อยกว่า 60%RH ไรฝุ่นจะไม่สามารถขยายพันธ์และจะตายในที่สุด นอกจากนี้ Prof. Dr.Arlian รายงานในผลงานวิจัยที่ทำเพิ่มเติมอีกว่าหากความชื้นสัมพัทธ์มีค่าน้อยกว่า 50%RH ไรฝุ่นจะตายภายใน 5 - 11 วัน และสิ่งที่สำคัญคือค่าของ Critical equilibrium humidity (CEH) ที่เป็นค่าวิกฤติที่หากความชื้นสัมพัทธ์เกินค่านี้แค่ 2 ชั่วโมงต่อวันก็จะทำให้ไรฝุ่นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้


                  อย่างไรก็ตามเป็นที่รู้กันมานานแล้วว่าการควบคุมค่าความชื้นสัมพัทธ์ให้มีค่าคงที่และต่อเนื่องตลอด 24 ชม. ทำได้ยากมากๆ เนื่องจากค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นตัวแปรแบบ cross coupling กับค่าของอุณหภูมิ และค่าของอุณหภูมิก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาของวัน(หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพียง 5 องศาค่าความชื้นสัมพัทธ์จะเปลี่ยนแปลงมากถึง 20%) จึงต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่เรียกว่า decoupling control และใช้อุปกรณ์ตัวประมวลผล (Digital Signal Processor, DSP) ความสามารถสูง จึงจะสามารถควบคุมได้ ยเป็นคำตอบว่าทำไมถึงไม่มีใครสามารถทำมาก่อนหน้านี้ ที่สามารถฆ่าไรฝุ่นได้แบบถอนรากถอนโคน


                  ปัจจุบันนอกจากไรฝุ่นแล้ว เป็นที่ยอมรับกันว่า เชื้อรา กลุ่ม Alternaria, Cladosporium, Aspergillus , Mucor, Rhizopus และ Merulius  เป็นตัวการของการเกิดสารก่อภูมิแพ้ในบ้านที่สำคัญรองจากไรฝุ่น และเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคภูมิแพ้ ได้แก่ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือที่เรียกว่า โรคแพ้อากาศ ( allergic rhinitis ) และ โรคหืด ( Asthma)  จากรายงานต่างๆทั่วโลกมีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้นทุกๆปี โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นประเทศในเขตร้อนชื้นจนเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ที่ใช้งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการความคุมและรักษาโรคนี้เป็นจำนวนมากในแต่ละปีโดยปกติเชื้อราจะเจริญเติบโตในที่มีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 60% RH ในบริเวณบ้านที่มีปริมาณเชื้อรามากได้แก่ภายในห้องที่มีความชื้นสูง โดยเฉพาะห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่เมื่อเราปิดเครื่องปรับอากาศ ไอน้ำในอากาศจะเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเกาะตามผนังรวมทั้งบริเวณฝ้าและเพดาน ทำให้ที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อรา


                   มีการใช้เครื่องกรองอากาศ ด้วยระบบ High efficiency particulate air filters (HEPA filters) แต่พบว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่เพียงพอในการช่วยลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้และลดอาการทางจมูกในโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้  ดังนั้นการใช้เครื่องควบคุมสภาพบรรยากาศ ด้วยการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ให้ต่ำคงที่และต่อเนื่องภายในบ้านจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะกำจัดเชื้อราได้ เพราะจากการศึกษาของ R.M. Sterling พบว่าการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 50 จะสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดี รวมทั้งยับยั้งการเจริญเติบโตของไรฝุ่น เชื้อไวรัสและแบคทีเรียด้วย

                     

                      นอกจากนี้ พบว่าคุณภาพอากาศภายในอาคาร(Indoor air quality) ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อซึ่งเรามักมองข้ามไป และมีรายงานว่า เชื้อแบคทีเรียทางอากาศที่เป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อหลังการผ่าตัด และเป็นปัญหาสำคัญในหอพักผู้ป่วยวิกฤต (Intensive Care Unit)  จากสถิติของการตรวจสอบคุณสภาพอากาศโดยสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency -EPA) ได้ระบุว่า "ปริมาณเชื้อโรคภายในอาคารและบ้านเรือนนั้นมีมากกว่าบริเวณเปิดภายนอกอาคารหลายเท่าตัว" โดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่เป็นอาคารที่รวมผู้ป่วยหลายๆโรคไว้และยังเป็นสถานที่ที่มีคนเข้าออกจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นแหล่งกักเก็บเชื้อก่อโรคที่พร้อมจะติดต่อจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่งได้เป็นอย่างดี


                        เชื้อโรคที่สามารถแพร่กระจายทางอากาศมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือแม้แต่ไวรัส โดยเชื้อโรคที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ในการเกิดโรคของทางโสต ศอ นาสิก อาทิเช่น Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae, Aspergillus spp., Parainfluenza, Varicella-zoster, Adenoviruses ซึ่งเชื้อเหล่านี้สามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลานาน โดยปกติแล้วเชื้อโรคจะสามารถลอยอยู่ในอากาศได้ 3-4  วัน หรืออาจนานเป็นเดือน เมื่อในห้องมีสภาพอากาศที่เหมาะสม การสัมผัสกับเชื้อโรคในช่วงร่างกายอ่อนแอและมีปริมาณมากพอ จะทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนได้


                        Arundel V., Sterling EM. รายงานว่า ความชื้นสัมพัทธ์สูงจะมีผลที่ทำให้เกิดอัตราการเกิดโรคภูมิแพ้และ infectious respiratory disease สูงขึ้น เนื่องจากจะเอื้ออำนวยให้มีการเจริญแพร่ขยายของ infectious หรือ allergenic organism พวก fungus, protozoa, mite, bacteria และ ไวรัส

ราคาจำหน่าย


ราคาของเครื่องควบคุมสภาพบรรยากาศจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ขนาดของห้อง 


มีสองรุ่นให้เลือกคือรุ่น Precise และรุ่น Upgrade


- รุ่น Upgrade ใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่แล้ว ในราคาที่ทุกคนสามารถซื้อได้ ไม่ได้แพงกว่าเครื่องฟอกอากาศมากมาย- รุ่น Precise รวมระบบปรับอากาศอยู่ในตัว(complete set) มีราคาค่อนข้างสูง มีค่าความแน่นอนของการควบคุมสูง ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงอายุการใช้งาน มากกว่า 10 ปี การรับประกันทุกชิ้นส่วน 24 เดือน


ทั้งสองรุ่นถูกออกแบบให้ไม่มีวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องฯที่จะต้องเปลี่ยนตลอดอายุการใช้งานรูปแสดงแผนภูมิความสบายบน Psychrometric chart สำหรับประเทศไทยโอกาสที่จะเกิดสภาวะที่อยู่ในช่วง comfort zone โดยทางธรรมชาติแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

ติดต่อ

หจก. วีรัชญา เอ็นจิเนียริ่ง
ที่อยู่ :  เลขที่ 16/25 ถนนสุขาประชาสรรค์3 ตำบล :  บางพูด
อำเภอ : ปากเกร็ด     จังหวัด :นนทบุรี     
รหัสไปรษณีย์ : 11120
เบอร์โทร :  029646662    
มือถือ :  085-8468135
อีเมล : info@smartguard.org